De wegkapitein

De Wegkapitein

Klik HIER voor een korte video "De Wegkapitein"

Uiteindelijk gaat het om de veiligheid, gezamenlijk uit en gezond weer thuis !

De voorbereiding

 • Lees de route zoals je die op papier hebt ontvangen eerst een keer rustig door. Let daarbij op punten die je herkent, bij voorbeeld plaatsnamen.
 • Ga naar de pagina Inloggen, vervolgens in het hoofdstuk Clubritten op HIER. Klik in de geopende pagina op het nummer van de betreffende toertocht en de gehele route wordt getoond op www.afstandmeten.nl. Een prima tool voor je voorbereiding.
 • Kies je er voor om de route met behulp van de geschreven tekst te volgen zorg dan dat je op tijd afspraken maakt over het gebruik van de routerol. Heb je er zelf geen, vraag dan aan andere leden om de rol te mogen lenen. Laat je eventueel voorlichten over het gebruik van de rol.
 • Begin op tijd met het voorrijden van de route. Dit mag uiteraard met de fiets, maar kan b.v. ook met de auto. Ga je met de auto dan zijn de km-kosten niet te declareren bij de club.
 • Let bij het voorrijden vooral op lastige, moeilijk en/of gevaarlijke punten,  wegwerkzaamheden of activiteiten zoals b.v.  kermis.
 • Zijn er wijzigingen in de route pas deze dan aan op papier, maar geef de wijzigingen ook even door aan de rittencommissie.
 • Het alleen voorbereiden van de route kan lastig zijn. Vraag daarom aan een ander lid of hij/zij je wil assisteren met de voorbereiding en uitvoering van de rit. Spreek met je kompaan af wie wat doet. Bij voorbeeld de een houdt de route bij en geeft aan wat de afstand is naar het volgende punt en houdt de totaalafstand bij. De ander de snelheid en het wisselen.
 • Zorg tenminste de dag voor de uitvoering van de rit dat je alles in gereedheid hebt.
 • Routeformulier op routerol en werkend en gemonteerd op fiets
 • Fiets in orde
 • Eventueel GSM
 • Fietscomputer
 • Fluit

Uitvoering als wegkapitein:

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de start.
 • Maak afspraken over het gebruik van tekens en signalen
 • Vertrek op tijd en start rustig.
 • Ga het eerste stuk zelf op kop.
 • Geef op tijd de richtingverandering door aan de voorrijders.
 • Maak gebruik van een fluit om dit ook aan te geven aan de rest en steek duidelijk je hand uit.
 • Maak ook gebruik van een fluit om gevaarlijke situaties aan te geven.
 • Spreek met de mensen op kop af dat ze kenbaar maken dat ze de aanwijzing hebben begrepen door b.v. de arm uit te steken in de aangegeven richting.
 • Afhankelijk van weer, wind, getraindheid etc. laten wisselen en snelheid aanpassen, bij voorbeeld elke 1000 of 2000 meter.
 • De snelheid mag nooit boven de 29,9 km/u komen.
 • Zorg er altijd voor dat iedereen veilig een kruispunt kan oversteken. Bij twijfel, altijd stoppen.
 • Geef ook duidelijk aan dat de wegkapitein aangeeft dat er gestopt wordt of doorgereden bij b.v. het oversteken van een weg. Niemand anders. Dit kan verwarring opleveren of gevaarlijke situaties. Uiteraard is elke deelnemer verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
 • Na een scherpe bocht of afslag altijd rustig weer optrekken.
 • Kijk regelmatig om, met name na richting verandering, of iedereen aangesloten is.
 • Let ook op, met name bij verkeerslichten, fietspaden e.d. of iedereen is opgesloten.
 • Houdt goed contact met degene die achterop rijdt , hij kan goed inzien of iedereen het tempo aankan.
 • Spreek af dat mensen die een keer een mindere dag hebben niet op kop komen maar b.v. in het 3e of 4e wiel blijven.

Wanneer gaat de tocht niet door:

Dat kan natuurlijk door diverse oorzaken, maar meestal zal het weer hier debet aan zijn. Je kunt er van uitgaan dat bij neerslag de tocht niet door gaat. Het beste kun je bij twijfel de wegkapitein bellen en met hem afstemmen.  Als wegkapitein heb je wel de verantwoording om op het tijdstip van vertrek aanwezig te zijn om aan de leden die wel aanwezig zijn aan te geven dat de reguliere tocht in ieder geval niet door gaat.