ATB-route Bakelsbos

ATB-route Bakelsbos

Realisatie 
Na een aantal maanden met een groep van tussen de 5 en 8 leden van Tourclub ‘81 intensief gewerkt te hebben aan de ATB-route is deze helemaal af. Uiteraard blijft het klein- en groot onderhoud steeds terugkeren. De leden van de tourclub zijn echter zo enthousiast dat dit onderhoud door het hele jaar door geen probleem zal opleveren.

Historie
De afgelopen jaren zijn er klachten ontstaan over het gezamenlijk gebruik van het Bakelsbos door spelende kinderen, fietsers, wandelaars en honden. Met name wandelaar en fietser kwamen elkaar tegen op onverwachte wijze wat leidde tot ergernissen en onveilige situaties.
Daarop heeft Brabant Water contact opgenomen met Tourclub ‘81 met het verzoek samen een gemarkeerde ATB-route aan te leggen waardoor er in het bos meer ruimte zou komen voor zowel de wandelaar als de fietser.In goed overleg met de wijkraad Rijpelberg, de tourclubs en gemeente Helmond is het plan verder ontwikkeld en werden concrete afspraken gemaakt voor de langere termijn. Er werd bijvoorbeeld gekozen om de route zo ver mogelijk van de wijk Rijpelberg vandaan te realiseren en enkele belangrijke gebieden voor flora en fauna werden uitgesloten van gebruik. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden en bekeken worden of aanpassingen noodzakelijk zijn.

De aanleg
In eerste instantie werd een route door de vrijwilligers verkend en aangegeven met groene stippen op de bomen om vervolgens na 3 verkenningen en wijzigingen tot de uiteindelijke route van 9,6 km te komen. Dat het uiteindelijk een route is geworden met veel draaien en keren waardoor deze als vrij pittig wordt aangemerkt, komt ook doordat de architecten voor zichzelf hadden bepaald geen bomen te gaan snoeien. In een enkel geval ontkwam men hier echter niet aan en moest er gekapt worden. De natuur heeft hiervoor op andere plaatsen enkele honderden bomen teruggekregen die nieuw zijn aangeplant . Het eerste noodzakelijke onderhoud was het vrij maken van de route voor de machinale bewerking door een tractor met een klepelfrees die de route vrijmaakte van de bovenlaag. Vervolgens vond door de vrijwilligers het eerste klein onderhoud plaats wat bestond uit het verbeteren van bochten, dichtmaken van gevaarlijke kuilen en niet te vergeten het verwijderen van stronken en uitstekende wortels.

ATB route Bakelsbos

De oplevering
Door Tourclub ‘81 werd er naar gestreefd de route voor 20 oktober 2013, de dag waarop hun veldtoertocht plaats vond, gereed te hebben. Dit lukte en de route werd die dag door Wethouder Stienen geopend. Op die dag werd de route door 600 deelnemers aan deze tocht getest en ingereden. Alleen maar zeer positieve opmerkingen van de deelnemers volgden. Voor de architecten het bewijs prima werk geleverd te hebben. Restte alleen nog het verder volmaken van de route en het plaatsen van de bewegwijzering.

Hoe staat het er nu voor
De route is gereed, de bewegwijzering is geplaatst. Niet alleen Helmonders maar uit alle windrichtingen komen liefhebbers om hier te fietsen. Tourclub ‘81 mag trots zijn want de route staat in de ATB-route-top steeds in de top 20 van beste routes in Nederland. Maar niet alleen de ATBer, ook de wandelaar is zeer tevreden over de route. Zij ervaren nu dat er meer ruimte is en staan vaak belangstellend naar de fietsers te kijken. Maar ook respect voor diegenen die tegen een ATB route zijn, Het vernielen van de route bewegwijzering komt niet meer voor. Laten we ons daarom allen aan de afspraken houden, wandelaars op de wandelpaden, fietsers op de ATB route en beiden goed uitkijken bij het oversteken.

Continueren
Het duurt enkele jaren voordat een ATB-route helemaal lekker loopt. Dat komt niet alleen door het fietsen, maar ook door onderhoud.
In de winterperiode zijn we met 5 leden van Tourclub ’81 elke maandagochtend in de weer om de ATB-route Bakelsbos te optimaliseren. Blad wordt verwijderd, remgaten gedicht, afwateringen geopend en de gevormde kombochten worden verbeterd. Maar ook in de lente en de zomer zal er regelmatig worden gecontroleerd en kritieke plekken worden aangepakt.

Heeft u vragen?
Neemt u contact op met Brabant Water: 073-6837707 of met Tourclub ‘81 via e-mail info@tc81.nl